Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

+421 36 6379 360
+421 36 6379 362

O nemocnici

Levická nemocnica obnovila činnosť Domu ošetrovateľskej starostlivosti

18.4.2023

Po dvoch rokoch nútenej covidovej prestávky Nemocnica AGEL Levice obnovila činnosť Domu ošetrovateľskej starostlivosti. Aktuálne má kapacitu 10 lôžok, ale ambíciu toto číslo zvyšovať. Je to posledná zložka, ktorá znamená definitívny návrat nemocnice do bežného režimu spred pandémie koronavírusu.

,,V Dome ošetrovateľskej starostlivosti  poskytujeme nepretržitú ošetrovateľskú a opatrovateľskú starostlivosť, ošetrovateľskú rehabilitáciu a služby s nimi súvisiace osobám, ktorých zdravotný stav vyžaduje nepretržité poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti, pričom nie je potrebná sústavná zdravotná starostlivosť poskytovaná lekárom a nie je možné ju poskytovať v prirodzenom sociálnom prostredí,“ vysvetľuje námestníčka pre liečebno-preventívnu starostlivosť PhDr. Helena Dudášová, MHA, MPH.

DOS mal vynikajúce meno a takmer stopercentnú vyťaženosť už pred pandémiou. Jeho klienti boli najmä pacienti s imobilizačným syndrómom, s chronickým dekompenzovaným ochorením, s neurologickým ochorením, po operačnom výkone, po úraze s obmedzenou hybnosťou, s narušenou integritou kože alebo iným zdravotným problémom. Pobyt vždy musí odporučiť lekár.

,,V prípade dostupnosti lôžok prijímame aj pacientov z domáceho prostredia na základe odporúčania obvodného lekára a čakateľov na umiestnenie do zariadení sociálnych služieb. Vieme tiež pomôcť aj s krátkodobými pobytmi v prípade, ak sa príbuzní nemôžu z rôznych dôvodov starať o svojho blízkeho, ako je dovolenka, služobná cesta, riešenie vlastných zdravotných problémov a pod.,“ hovorí H. Dudášová.  DOS počas pobytu klienta zabezpečuje:

 • komplexnú ošetrovateľskú a opatrovateľskú starostlivosť podľa stupňa sebestačnosti pacienta
 • ošetrovateľskú rehabilitáciu vrátane platených doplnkových služieb
 • prevenciu komplikácií z imobility, aktiváciu, mobilizáciu a socializáciu
 • ošetrovanie rán, dekubitov
 • odsávanie z horných dýchacích ciest, starostlivosť o tracheostómiu
 • starostlivosť o permanentný močový katéter
 • starostlivosť a kŕmenie pacienta cez sondu
 • podávanie injekcií
 • EKG – elektrokardiografia
 • podanie kyslíka v prípade potreby
 • iné výkony

Ošetrovateľskú starostlivosť poskytuje odborný a vyškolený personál na profesionálnej úrovni, pričom sa zameriava na uspokojenie bio-psycho-sociálnych potrieb, udržanie a zlepšenie kvality života a zachovanie ľudskej dôstojnosti.

Späť