Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

+421 36 6379 360
+421 36 6379 362

O nemocnici

Fajčenie nie je len osobným zdravotným problémom jednotlivca, ale aj verejným zdravotným rizikom

27.6.2023

Fajčenie je jedným z najrozšírenejších zlozvykov, jedným z najväčších verejných problémov s vážnymi dôsledkami pre fajčiarov samotných, ale aj pre okolitú populáciu. Je dôležité zvýšiť povedomie o škodlivosti fajčenia, rizikách, ktoré so sebou prináša a dostupnej liečbe pre tých, ktorí sa rozhodnú s touto závislosťou skoncovať. Odborníci z Nemocnice AGEL Levice sa s komplikáciami u pacientov, ktoré súvisia s fajčením, stretávajú dennodenne.

Škodlivé účinky fajčenia sú dobre známe. Fajčenie je spojené s výrazne vyšším rizikom vzniku viacerých ochorení vrátane rakoviny pľúc, rôznych chronických ochorení dýchacích ciest, srdcovocievnych ochorení a mnohých ďalších. Okrem toho môže mať fajčenie negatívny vplyv aj na plodnosť, zdravie plodu počas tehotenstva a môže zhoršiť priebeh mnohých ochorení.

„Je potrebné pochopiť, že fajčenie nie je len osobným zdravotným problémom jednotlivca, ale aj verejným zdravotným rizikom. Pasívne fajčenie môže mať rovnako škodlivé účinky na zdravie nefajčiarov, najmä detí a starších osôb, ktoré sú citlivejšie na účinky tabakového dymu,“ vyjadrila sa lekárka  ambulancie pneumológie a ftizeológie Nemocnice AGEL Levice MUDr. Anna Forgáčová.

Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) je odhadované, že približne 40% dospelých nefajčiarov na svete je vystavených pasívnemu fajčeniu a približne 28% detí. „Je verejne známe, že fajčenie má závažné škodlivé účinky na pľúca. Medzi ochorenia, ktoré môžu byť spôsobené fajčením patrí aj chronická obštrukčná choroba pľúc (CHOCHP) , čo je progresívne ochorenie dýchacích ciest. Fajčenie spôsobuje chronický zápal a poškodenie priedušiek, čo vedie k chronickému ireverzibilnému zúženiu dýchacích ciest, čoho následkom je ponámahová, v pokročilom štádiu kľudová dýchavica,  kašeľ, hlavne produktívny s vykašliavaním  hlienu.  Ľudia s pokročilým štádiom CHOCHP sú častokrát nakoniec aj napriek vyťaženej liečbe odkázaní na domácu kyslíkovú terapiu, čo už významne  znižuje  kvalitu života.  Ďalším vážnym ochorením, ku ktorému  vedie fajčenie, je rakovina  pľúc. Obe  tieto ochorenia sú smrteľné,  to znamená, že  časom (u niekoho skôr, u niekoho neskôr)  napriek liečbe progredujú  a vedú k smrti.  Cieľom tohto článku nie je fajčiarov  vystrašiť,  ale motivovať  ich k vážnemu  zamysleniu sa  nad   jeho  škodlivými účinkami  a prestať s fajčením. V neposlednom  rade vyzývam   fajčiarov,  aby brali ohľad  na  ľudí, ktorí nefajčia  a  chronicky chorých ľudí, ktorí sa  okolo  nich pohybujú, hlavne ak je to areál nemocnice, doplnila odborníčka.

Komplikácie spojené s fajčením sa môžu prejavovať jednak zhoršenou funkciou dýchania, jednak  chronickým kašľom, tvorbou hlienu, zvýšeným rizikom infekcie DC  a oslabením imunitného systému. Existujú niektoré dostupné liečebné možnosti pre tých, ktorí sa rozhodnú prestať fajčiť. Je to napríklad nikotínová substitučná terapia (nikotínové žuvačky, náplaste, ktoré sú voľnopredajné). Ďalšou  možnosťou, ktorá môže byť nápomocná pri odvykaní od fajčenia, je  fyzikálna  metóda na princípe emisie pozitrónov. O predpise lieku na odvykanie si od fajčenia rozhoduje lekár po dohode s pacientom, keďže  tieto lieky majú závažné  vedľajšie účinky.   Hlavnou motiváciou  prestať fajčiť by však malo  byť zdravotné uvedomenie každého fajčiara  ako aj  ohľaduplnosť voči  svojmu  okoliu.

Do ambulancie pneumológie a ftizeológie Nemocnice AGEL Levice príde 20 až 30% práve s problémami, ktoré sú spojené s fajčením. Ambulancia pneumológie a ftizeológie sa nachádza v pavilóne A, poliklinickej časti. Vchod do ambulancie je z bočnej vonkajšej strany. Na vyšetrenie je možné sa objednať prostredníctvom call centra na číslach 036/6379 360, 036/6379 362, 036/6379 663.

Späť