Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

+421 36 6379 360
+421 36 6379 362

O nemocnici

Študenti medicíny praxujú v levickej nemocnici na oddelení vnútorného lekárstva

19.7.2023

Nemocnica AGEL Levice sa snaží cielene vychovávať nové generácie zdravotníkov. Do levickej nemocnice prichádzajú pravidelne na prax študenti medicíny, ktorí naberajú vedomosti od odborníkov. Hlavnú výučbu, usmernenie a cenné rady im počas dvoch týždňov poskytoval primár oddelenia vnútorného lekárstva Maksym Saienko, MPH.

Prax študentov medicíny na oddelení vnútorného lekárstva (OVL) je dôležitou súčasťou ich vzdelávania a prípravy na budúcu lekársku kariéru. Títo študenti sú dôležitými členmi tímu zdravotníckych pracovníkov, ktorí sa učia a získavajú skúsenosti priamo z praxe. Nádejní zdravotníci majú možnosť byť v priamom kontakte s pacientmi a vyskúšať si komplexné postupy diagnostiky a liečby. Táto prax im  umožňuje overiť si znalosti, zručnosti v komunikácii, rozvíjať kritické myslenie a všetko, čo je  nevyhnutné pre ich budúcu kariéru lekárov.

„Študenti medicíny majú možnosť pozorovať a pracovať pod dohľadom skúsených lekárov. Sledujú postupy, techniky, komunikujú s pacientmi a podieľajú sa na poskytovaní starostlivosti. Taktiež sú zapojení do procesu vyhodnocovania, sledovania pacientov Podieľajú sa na získavaní anamnézy, vykonávaní fyzických vyšetrení a interpretácií výsledkov testov. Komunikácia je tiež veľmi dôležitá, preto sa študenti učia komunikovať s pacientmi, získavať dôležité informácie a poskytovať im podporu. Všetky úkony samozrejme vykonávajú pod mojim dohľadom,“ vyjadril sa primár oddelenia vnútorného lekárstva Nemocnice AGEL Levice Maksym Saienko, MPH. Komunikácia je jedným z kľúčových aspektov lekárskej praxe.

„Na oddelení vnútorného lekárstva sme absolvovali 2 týždňovú prax pod vedením pána primára Maksyma Saienka, MPH. Jeho prístup bol viac ako pozitívny. Všetko pri jednotlivých vykonávaných výkonoch nám dopodrobna vysvetľoval. Sme radi, že sme sa rozhodli zvoliť absolvovať prax práve v Nemocnici AGEL Levice,“ hovorí študentka medicíny 4. ročníka Eva Dúbravská.

„Prax je určite veľmi dôležitá a potrebná, dozvedeli sme sa veľa nových informácií o postupoch, výkonoch a o komunikácií s pacientom. Z tohto oddelenia si určite odnášame len pozitívne skúsenosti a vedomosti,“ doplnila študentka Antónia Verbovská.

Oddelenie vnútorného lekárstva (OVL) v Nemocnici AGEL Levice poskytuje špecializovanú zdravotnú starostlivosť pacientom s rôznymi ochoreniami. Lekári na tomto oddelení majú široké vedomosti a skúsenosti v týchto oblastiach a zabezpečujú, aby pacienti dostali najlepšiu zdravotnú starostlivosť.

Späť