Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

+421 36 6379 360
+421 36 6379 362

O nemocnici

V levickej nemocnici zapožičiavajú pacientom invalidné vozíky. Pacienti taktiež môžu využiť dopravnú zdravotnú službu

18.9.2023

Invalidné vozíky majú v nemocniciach po celom svete dôležitú úlohu pri zabezpečovaní pohodlia a dostupnosti pre pacientov so zdravotnými obmedzeniami. Vo svojom úsilí uľahčiť pohyb a zlepšiť pohodlie pacientov v rôznych situáciách, nemocnice často ponúkajú možnosť zapožičania invalidných vozíkov. Inak tomu nie je ani v levickej nemocnici.

V živote človeka môže nie raz nastať situácia, kedy je nútený z hľadiska svojho zdravotného stavu navštíviť nemocnicu. Či už je to z dôvodu úrazu, chronických ochorení, bolestí alebo akéhokoľvek iného vzniknutého zhoršenia zdravotného stavu. Často majú pacienti, najmä starší, problém s mobilitou a tak je pre nich a pre ich sprievod návšteva lekára alebo vyšetrenia komplikovanou záležitosťou. Tento problém levická nemocnica vyriešila zavedením zapožičiavania invalidných vozíkov. Pohybovať sa tak v nemocnici bude o čosi ľahšie.

„Mnoho pacientov prichádza do nemocnice so zhoršenou pohyblivosťou, buď kvôli zraneniu, operácii alebo chronickému ochoreniu. Invalidné vozíky im umožňujú pohybovať sa v nemocnici bez námahy a nezávisle, čím sa zlepšuje ich komfort a znižuje sa potenciálny stres. Pacienti s obmedzenou pohyblivosťou majú vyššiu pravdepodobnosť pádov a ďalších zranení pri pohybe v nemocnici. Použitie invalidného vozíka môže zmierniť túto rizikovú situáciu a znížiť pravdepodobnosť ďalších zranení," vyjadrila sa vedúca sestra urgentného príjmu Nemocnice AGEL Levice Mgr. Magdaléne Leváková.

Nemocnice sú často veľké zložité budovy, kde sa pacienti môžu ťažko orientovať a pohybovať. Invalidné vozíky uľahčujú pacientom a ich blízkym navigáciu po nemocnici a zabezpečujú, že pacienti sa dostanú na svoje stretnutia, vyšetrenia a procedúry bez zbytočného stresu a námahy.

Invalidné vozíky budú k dispozícii na urgentnom príjme a za ich požičanie je treba zaplatiť zálohovú platbu vo výške 100 eur. Zálohová platba je nutná kvôli eliminovaniu odcudzeniu. Po vrátení invalidného vozíka bude záloha vrátená.

Pacient taktiež môže využiť dopravnú zdravotnú službu (DZS). Nárok na túto službu vzniká vo viacerých prípadoch - pacient potrebuje odviesť do alebo zo zdravotníckeho zariadenia (ZZ), na vyšetrenie do odborných ambulancií, na dialýzu, previezť medzi jednotlivými ZZ a v prípade potreby odvozu domov po hospitalizácii. Pacient má nárok požiadať svojho ošetrujúceho lekára o prevoz sanitkou. V prípade indikácie lekárom je prevoz DZS AGEL Merea plne hradený zo zdravotného poistenia. Podmienkou prevozu je vystavenie tlačiva od ošetrujúceho lekára - Príkaz na prepravu zo zdravotných dôvodov. Následne si pacient môže prevoz objednať od poskytovateľa DZS AGEL Merea na telefónnom čísle 0650 555 111, ktoré je k dispozícii nonstop. DZS AGEL Merea poskytuje aj nadštandardnú službu pre pacientov vo forme individuálneho súkromného prevozu, ktorý si pacient hradí z vlastných zdrojov.  

Pri akýchkoľvek akútnych  náhle vzniknutých stavoch je však vhodné využiť záchrannú zdravotnú službu.

Späť