Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

+421 36 6379 360
+421 36 6379 362

O nemocnici

Demencia: Boj s neodvrátiteľnou realitou

30.1.2024

Demencia, postihujúca milióny ľudí po celom svete, je stav, ktorý ovplyvňuje život nielen diagnostikovaných pacientov, ale aj ich rodín. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie v roku 2020 trpelo demenciou viac ako 50 miliónov ľudí z celej svetovej populácie.

Demencia nie je len samostatné ochorenie, ale skupina symptómov spojených so zníženou kognitívnou funkciou. Na rozdiel od bežného starnutia, demencia vedie k stratám pamäti, zmätenosti a neschopnosti vykonávať každodenné úlohy. Samozrejme, záleží od štádia ochorenia, v ktorom sa jednotlivec nachádza. Starší ľudia nad 65 rokov majú vyššie riziko rozvoja demencie, úlohu v prípade tohto ochorenia môžu zohrávať aj genetické faktory, rodinná anamnéza a kardiovaskulárne ochorenia.

„V prípadoch ak dochádza k úbytku kognitívnych funkcii vo veku nad 3 roky od narodenia, rozprávame o demencii. Demencia v mladom veku sa však vyskytuje vzácne. Pojem demencia spájame s poklesom komunitných funkcii v staršom veku, zvyčajne u ľudí nad 65 rokov. Najčastejšie sa stretávame s demenciou pri Alzheimerovej chorobe, ktorá tvorí až 60 % zo všetkých demencií celosvetovo. Demencia pri Alzheimerovej chorobe (DAT) je primárne neurodegeneratívne ochorenie, čo sa charakterizuje postupným úbytkom kognitívnych funkcií a stratou samostatnosti pacienta. Štatisticky riziko ochorieť demenciou s vekom stúpa. Do 65 rokov je pravdepodobnosť vzniku ochorenia okolo 1 %, od 65 do 85 rokov riziko stúpa už na 5 %, ale vo veku nad 85 rokov je to už cca 40 %.  Väčšinu prípadov DAT tvorí sporadická senilná forma, to znamená že sa vyvinie vo veku nad 65 rokov. Povedať s istotou z čoho, nevieme. Predsenilné formy, ktoré vznikajú v mladšom veku ako 65 rokov, sú omnoho vzácnejšie a tvoria okolo 10 % všetkých DAT a medzi nimi sú často geneticky podmienené formy. Bohužiaľ, terajšia medicína nevie vyliečiť, ani zastaviť demenciu pri Alzheimerovej chorobe. Vieme ju však včas diagnostikovať, liečbou výrazne spomaliť progresiu daného ochorenia a zabezpečiť tak aj roky komfortného samostatného života pre pacientov s DAT. Problém je ale v tom, že v začiatkoch sa demencia často prejavuje depresívnou a úzkostnou symptomatikou, ktorá je často podceňovaná alebo je liečená lekármi iných odborov ako psychiatria,“ vysvetľuje lekár psychiatrickej ambulancie Nemocnice AGEL Levice Mykola Zholob.

Liečba pacientov s demenciou je komplexný proces, ktorý zahŕňa kombináciu farmakoterapie, psychosociálnej podpory, rehabilitácie a starostlivosti. Je dôležité zdôrazniť, že v prípade demencie liečba nevedie k úplnému uzdraveniu, ale môže zlepšiť kvalitu života pacienta a jeho rodiny.

„Prevencia demencie spočíva najmä v aktívnej mozgovej činnosti. Najjednoduchší a zároveň najúčinnejší spôsob prevencie, prípadne oddialenia nástupu kognitívneho deficitu je učenie. Učte sa niečo nové, nové jazyky, hru na hudobnom nástroji, získavajte nové informácie, lúštite krížovky, riešte sudoku a iné hlavolamy, zvýšte čas pobytu na čerstvom vzduchu, redukujte čas strávený pred televíziou a váš mozog sa vám odvďačí dlhodobým a dobrým fungovaním. V prípade objavenia psychických ťažkostí sa netreba hanbiť, ale obrátiť sa čo najskôr na psychiatra. To pomôže včas zistiť a nastaviť potrebnú liečbu. Skorá diagnostika a pravidelné monitorovanie je v prípade tohto ochorenia kľúčové. K psychiatrovi výmenný lístok nepotrebujete, stačí zavolať a objednať sa na vyšetrenie,“ dodal odborník.

Psychiatrická ambulancia Nemocnice AGEL Levice sa nachádza na 5. poschodí pavilónu A. Do ambulancie je možné objednať sa prostredníctvom Call centra na číslach 036/6379 360, 036/6379 362 a 036/6379 663. Termíny na vyšetrenie sú dostupné, bez dlhých čakacích dôb. 

Späť