Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

+421 36 6379 360
+421 36 6379 362

O nemocnici

V Nemocnici AGEL Levice sa začína rozsiahla rekonštrukcia spolufinancovaná z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti

30.4.2024

Požehnaním a poklepaním základného kameňa stavby za účasti ministerky zdravotníctva SR Zuzany Dolinkovej sa dnes v Nemocnici AGEL Levice oficiálne začala komplexná rekonštrukcia budovy lôžkového pavilónu a dobudovanie priestorov diagnostického pavilónu, v ktorom sa budú nachádzať nové centrálne operačné sály, nová jednotka intenzívnej starostlivosti a nová lôžková jednotka OAIM. Projekt spolufinancovaný z Plánu obnovy a odolnosti po splnení prvého míľnika v podmienkach plánu obnovy, ktorým bol podpis zmluvy so zhotoviteľom stavebných prác do konca prvého kvartálu 2024, tak vstupuje do realizačnej fázy.

„V Nemocnici AGEL Levice už prebiehajú prípravné stavebné práce a začína sa s komplexnou rekonštrukciou budovy lôžkového pavilónu s následnou centralizáciou všetkých akútnych oddelení do tzv. monobloku, ako aj  vybudovanie priestorov hot floor - pracoviska centrálnych operačných sál, OAIM a jednotky intenzívnej medicíny. Projekt si vyžiada investície prevyšujúce 56,5 mil. eur,“ upresňuje Ing. Michal Pišoja, MPH, LL.M., predseda predstavenstva AGEL.

Pre pacientov, ktorí poznali nemocnicu v jej doterajšej podobe, sa zmení takmer všetko – v prvom rade sa zmení  organizácia poskytovania akútnej zdravotnej starostlivosti. Prepoja sa nedávno otvorené  nové pracoviská – urgentný príjem s diagnostickým komplexom (RDG, USG, CT pracoviská) s novo vybudovanými operačnými sálami a so všetkými akútnymi oddeleniami nemocnice. „Z tejto organizačnej zmeny bude  benefitovať predovšetkým pacient, ktorý bude pod jednou strechou v starostlivosti všetkých odborníkov s patričným vybavením, najmodernejšími metódami diagnostiky a liečby. Rekonštrukciou prejde až 170 lôžok. Pacienti, ktorí budú v nemocnici hospitalizovaní, budú mať k dispozícii najmodernejšie vybavenie. Realizáciou predmetného projektu vznikne de facto nová moderná nemocnica, ktorá nebude mať v danom regióne obdobu,“ hovorí MUDr. Ján Belanský, riaditeľ Nemocnice AGEL Levice.

„Veľmi ma teší, že aj vďaka financiám z Plánu obnovy a odolnosti SR sa nám darí zlepšovať podmienky v našich nemocniciach, aby tam pacienti našli špičkovú zdravotnú starostlivosť a zároveň bolo toto prostredie atraktívne aj pre zdravotníckych pracovníkov. Komplexná rekonštrukcia budovy lôžkového pavilónu levickej nemocnice, následná centralizácia všetkých oddelení a vybudovanie centrálneho pracoviska operačných sál a intenzívnej medicíny prinesie pacientom z tohto regiónu zdravotnú starostlivosť na úrovni 3. tisícročia,“ uviedla ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková.

Vďaka výrazným súkromným investíciám do dlhodobej systematickej projektovej prípravy a riadenia procesov, na ktorej sa podieľa mnohočlenný tím odborníkov z oblasti zdravotníctva, stavebníctva a projektového manažmentu, sa spoločnosti AGEL darí plniť mimoriadne prísne podmienky Plánu obnovy a odolnosti. „Napredovanie projektov, ktoré vstupujú do realizačnej fázy, ale i prebiehajúce realizácie ďalších mnohých projektov financovaných mimo verejných zdrojov poukazujú na fakt, že spoločnosť AGEL dlhodobo úspešne smeruje svoju pozornosť na rozvoj všetkých zdravotníckych zariadení, ktoré prevádzkuje. Systematicky plánuje investície a zmeny v zdravotných zariadeniach v záujme zvyšovania štandardu poskytovanej zdravotnej starostlivosti a v záujme zvyšovania atraktívnosti zdravotníckych zariadení s cieľom vytvoriť pre personál také pracovné podmienky, ktoré prispejú k riešeniu problému s nedostatkom zdravotníckych pracovníkov a k zníženiu ich odlivu do zahraničia,“ dodáva výkonný riaditeľ spoločnosti AGEL SK Mgr. Tomáš Lučkai, MPH zodpovedný za projekty spolufinancované z Plánu obnovy a odolnosti.

Späť