Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

+421 36 6379 360
+421 36 6379 362

Pacienti a verejnosť

Podmienky pobytu sprievodcu na gynekologicko-pôrodníckom oddelení

Na gynekologicko-pôrodníckom oddelení je umožnený pobyt sprievodcu pri pôrode a pri hospitalizácii.

Pobyt pri pôrode

 • Rodičku pri pôrode môže sprevádzať jedna osoba, a to buď manžel, druh, alebo otec dieťaťa
 • Pobyt je možný len pri fyziologickom pôrode. Pobyt pri patologických a operačných pôrodoch nie je možný.
 • Pobyt na pôrodnej sále je možný len vtedy, pokiaľ nerodí viac rodičiek. 
 • Riadi sa pokynmi lekára, pôrodnej asistentky a dodržiava hygienicko-epidemilogické zásady. 
 • Po fyziologickom pôrode je pobyt ukončený najneskôr 2 hodiny po pôrode.
 • Poplatok za pobyt pri pôrode sa platí na mieste v hotovosti a činí 20  €

Pobyt pri hospitalizácii

 • Pobyt je možný len v závislosti od prevádzkových možností oddelenia.
 • Pobyt sa riadi pokynmi lekára a službukonajúcej sestry.
 • Sprevádzajúca osoba dodržiava hygienicko-epidemiologické zásady oddelenia.
 • Poplatok za pobyt pri hospitalizácii sa sa platí na mieste v hotovosti a činí 20  € / deň.
 • Poplatok za stravu je 5 € / deň.